ความปรานี

ภาษาอังกฤษ


n kindness
คำอธิบาย: ความเอ็นดูด้วยความสงสาร
ความหมายเหมือนกับ: ความเมตตา , ความกรุณา , ความเอ็นดู
คำที่เกี่ยวข้อง: pitifulness , sympathy , graciousness
คำตรงข้าม: ความโหดร้าย , ความทารุณ
ตัวอย่างประโยค: พ่อใจดำทอดทิ้งแม่ไปอย่างไร้ความปรานี