ความปราณี

ภาษาอังกฤษ


n kindliness
ความหมายเหมือนกับ: การุณย์ , ความกรุณา , ความเมตตา
คำที่เกี่ยวข้อง: compassion , pity , mercy , gracefulness , benevolence , kindheartedness , beneficent
n kindliness
ความหมายเหมือนกับ: การุญ , ความกรุณา , ความเมตตา
คำที่เกี่ยวข้อง: compassion , pity , mercy , gracefulness , benevolence , kindheartedness , beneficent