ความประหลาดใจ

ภาษาอังกฤษ


n wonder
ความหมายเหมือนกับ: ความแปลกใจ , ความสงสัย , ความพิศวง , ความสนเท่ห์
คำที่เกี่ยวข้อง: surprise , astonishment , amazement
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชมแสดงความประหลาดใจในเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในท้องทุ่งที่มีรอยไหม้เป็นวงกลม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top