ความประณีต

ภาษาอังกฤษ


n meticulousness
ความหมายเหมือนกับ: ความละเอียดลออ
คำที่เกี่ยวข้อง: meticulosity , scrupulousness
คำตรงข้าม: ความหยาบ
ตัวอย่างประโยค: งานทำเครื่องถมทองนี้ต้องใช้ความประณีตอย่างมาก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top