ความประณีต

ภาษาอังกฤษ


n meticulousness
ความหมายเหมือนกับ: ความละเอียดลออ
คำที่เกี่ยวข้อง: meticulosity , scrupulousness
คำตรงข้าม: ความหยาบ
ตัวอย่างประโยค: งานทำเครื่องถมทองนี้ต้องใช้ความประณีตอย่างมาก