ความบ้า

ภาษาอังกฤษ


n insanity
ความหมายเหมือนกับ: ความวิกลจริต , ความวิปลาส
คำที่เกี่ยวข้อง: madness , craziness , mania , delirium , mental disorder , mental illness , lunacy
ตัวอย่างประโยค: ความเครียดทำเกิดความบ้าได้
n addiction
คำอธิบาย: ความหลงใหลหรือมัวเมาในสิ่งนั้นๆ จนผิดปกติ
คำที่เกี่ยวข้อง: craving , enslavement , dependence
ตัวอย่างประโยค: ความบ้าพนันทำให้เขาหมดตัว

คำที่มี "ความบ้า" ในคำ


ความบ้าคลั่ง n madness
ความหมายเหมือนกับ: ความคลั่งไคล้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top