ความบีบคั้น

ภาษาอังกฤษ


n pressure
ความหมายเหมือนกับ: ความกดดัน , การบีบบังคับ
คำที่เกี่ยวข้อง: oppression , affliction
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับความบีบคั้นจากเพื่อนร่วมงานจนต้องลาออก