ความบังเอิญ

ภาษาอังกฤษ


n accident
คำที่เกี่ยวข้อง: haphazard , fortuity
คำตรงข้าม: ความตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค: การพบกันเป็นเรื่องของความบังเอิญ