ความบกพร่อง

ภาษาอังกฤษ


n error
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผิดพลาด , ความพลาดพลั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: faulty , wrong , incorrectness


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top