ความบกพร่อง

ภาษาอังกฤษ


n error
ความหมายเหมือนกับ: ข้อผิดพลาด , ความพลาดพลั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: faulty , wrong , incorrectness