ความน้อยเนื้อต่ำใจ

ภาษาอังกฤษ


n resentment
ความหมายเหมือนกับ: ความน้อยอกน้อยใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: offense , pique , displeasure