ความน่าไว้วางใจ

ภาษาอังกฤษ


n reliability
ความหมายเหมือนกับ: ความน่านับถือ
คำที่เกี่ยวข้อง: faithfulness , trust
คำตรงข้าม: ความไม่น่าเชื่อถือ , ความไม่ไว้วางใจ