ความน่าสงสัย

ภาษาอังกฤษ


n ambiguity
ความหมายเหมือนกับ: ความคลุมเครือ , ความไม่ชัดแจ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: vagueness , obscurity
คำตรงข้าม: ความชัดเจน , ความแจ่มแจ้ง