ความน่าสงสัย

ภาษาอังกฤษ


n ambiguity
ความหมายเหมือนกับ: ความคลุมเครือ , ความไม่ชัดแจ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: vagueness , obscurity
คำตรงข้าม: ความชัดเจน , ความแจ่มแจ้ง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top