ความนิ่ม

ภาษาอังกฤษ


n softness
ความหมายเหมือนกับ: ความนุ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: tenderness
คำตรงข้าม: ความแข็ง