ความนิ่ง

ภาษาอังกฤษ


n peace
ความหมายเหมือนกับ: ความสงบ
คำที่เกี่ยวข้อง: tranquility , calmness