ความนิยมชมชอบ

ภาษาอังกฤษ


n popularity
ความหมายเหมือนกับ: ความนิยม , ความชื่นชม , ความชื่นชอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: liking , appreciation , favor , approval
ตัวอย่างประโยค: หนังสือของเขาได้รับความนิยมชมชอบจากมหาชน