ความนิยม

ภาษาอังกฤษ


n favor
ความหมายเหมือนกับ: ความชอบ , ความชื่นชอบ , ความชื่นชม
คำที่เกี่ยวข้อง: appreciation , popularity , liking , approval
คำตรงข้าม: ความเกลียด , ความรังเกียจ
ตัวอย่างประโยค: ความนิยมที่ผู้ชมมีต่อนักร้องคนนี้ช่างมากมายเหลือเกิน