ความนับหน้าถือตา

ภาษาอังกฤษ


n respect
ความหมายเหมือนกับ: ความเชื่อถือ , ความเคารพ
คำที่เกี่ยวข้อง: regard , esteem