ความนับถือ

ภาษาอังกฤษ


n respect
ความหมายเหมือนกับ: ความเชื่อถือ , ความเคารพ , ความนับหน้าถือตา
คำที่เกี่ยวข้อง: regard , esteem
ตัวอย่างประโยค: กำนันเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับความนับถือจากคนในหมู่บ้าน

คำที่มี "ความนับถือ" ในคำ


ขอแสดงความนับถือ v Yours truly
ตัวอย่างประโยค: ผมขอแสดงความนับถือในความพยายามของคุณค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top