ความทุจริต

ภาษาอังกฤษ


n dishonesty
ความหมายเหมือนกับ: การคดโกง , การฉ้อฉล
คำที่เกี่ยวข้อง: corruption
คำตรงข้าม: ความสุจริต , ความซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลกำลังถอนรากความทุจริตในวงราชการ