ความทุกข์ระทม

ภาษาอังกฤษ


n suffering
ความหมายเหมือนกับ: ความเจ็บปวด , ความทุกข์
คำที่เกี่ยวข้อง: pain , distress
คำตรงข้าม: ความสุข
n suffering
ความหมายเหมือนกับ: ความทุกข์
คำที่เกี่ยวข้อง: sorrow , grief , misery , disconsolation
คำตรงข้าม: ความสุข