ความทุกข์ยาก

ภาษาอังกฤษ


n hardship
ความหมายเหมือนกับ: ความลำบาก , ความลำเค็ญ
คำที่เกี่ยวข้อง: distress , trouble , difficulty , rigor
คำตรงข้าม: ความสบาย , ความสุข
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของชาวนาด้วยการทุ่มเทเงินรับซื้อข้าวของชาวนากว่าพันล้านบาท