ความทัดเทียมกัน

ภาษาอังกฤษ


n balance
ความหมายเหมือนกับ: ความเท่ากัน , ความเสมอกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: equilibrium