ความทัดเทียม

ภาษาอังกฤษ


n equality
ความหมายเหมือนกับ: ความเท่าเทียม , ความเสมอภาค
คำตรงข้าม: ความไม่เท่าเทียม
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงต้องการความทัดเทียมเท่ากับผู้ชาย