ความทะนง

ภาษาอังกฤษ


n egoism
ความหมายเหมือนกับ: ความทะนงตัว , การถือตัว , ความทระนง
คำที่เกี่ยวข้อง: arrogance , haughtiness , insolence , conceitedness , self-importance , self-confidence , pride , vanity.
ตัวอย่างประโยค: ความทะนงตนทำให้เขาเป็นคนชอบถากถางผู้อื่นไปทุกเรื่อง