ความทะนง

ภาษาอังกฤษ


n egoism
ความหมายเหมือนกับ: ความทะนงตัว , การถือตัว , ความทระนง
คำที่เกี่ยวข้อง: arrogance , haughtiness , insolence , conceitedness , self-importance , self-confidence , pride , vanity.
ตัวอย่างประโยค: ความทะนงตนทำให้เขาเป็นคนชอบถากถางผู้อื่นไปทุกเรื่อง

คำที่มี "ความทะนง" ในคำ


ความทะนงตัว n pride
ความหมายเหมือนกับ: การถือตัว , ความเย่อหยิ่ง

ความทะนงตัว n egoism
ความหมายเหมือนกับ: การถือตัว , ความทระนง

ความทะนงตัว n arrogance
ความหมายเหมือนกับ: การถือตัว , ความเย่อหยิ่งค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top