ความทรงจำ

ภาษาอังกฤษ


n memory
ความหมายเหมือนกับ: ความจำ
คำที่เกี่ยวข้อง: remembrance , commemoration
ตัวอย่างประโยค: เหตุการณ์นี้จะอยู่ในความทรงจำของคนไทยตลอดไป