ความถูก

ภาษาอังกฤษ


n cheapness
ความหมายเหมือนกับ: ราคาถูก
คำที่เกี่ยวข้อง: inexpensiveness , low-cost , low-price
คำตรงข้าม: ความแพง , ราคาแพง