ความถือตัว

ภาษาอังกฤษ


n pride
คำที่เกี่ยวข้อง: vanity , arrogance , conceit
n pride
คำที่เกี่ยวข้อง: vanity , arrogance , conceit