ความต้านทาน

ภาษาอังกฤษ


n resistance
คำที่เกี่ยวข้อง: opposition
ตัวอย่างประโยค: ขดลวดทองแดงมีความต้านทานต่ำ