ความต่ำ

ภาษาอังกฤษ


n lowness
คำตรงข้าม: ความสูง