ความตื้นตัน

ภาษาอังกฤษ


n joyfulness
คำอธิบาย: ความรู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: ความตื้นตันใจ , ความซาบซึ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: gratefulness , impressiveness , gratification
ตัวอย่างประโยค: ความตื้นตันท่วมท้นอยู่ในใจของนาง