ความตื่นตระหนก

ภาษาอังกฤษ


n fright
ความหมายเหมือนกับ: ความตระหนกตกใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: startle , surprise


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top