ความตั้งใจผิด

ภาษาอังกฤษ


n wrong concentration
คำที่เกี่ยวข้อง: wrong will/determination
คำตรงข้าม: สัมมาสมาธิ
n wrong concentration
คำที่เกี่ยวข้อง: wrong will/determination
คำตรงข้าม: สัมมาสมาธิ