ความตั้งใจ

ภาษาอังกฤษ


n intention
ความหมายเหมือนกับ: ความมุ่งมั่น , ความตั้งอกตั้งใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: will , determination , volition
ตัวอย่างประโยค: งานทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ถ้าผู้ที่ทำงานนั้นมีความตั้งใจในการทำงาน

คำที่มี "ความตั้งใจ" ในคำ


ความตั้งใจผิด n wrong concentration
คำตรงข้าม: สัมมาสมาธิ

ความตั้งใจผิด n wrong concentration
คำตรงข้าม: สัมมาสมาธิ

เสียความตั้งใจ v not do as intended
คำอธิบาย: ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดไว้, ไม่ได้ทำตามที่คิดไว้
คำตรงข้าม: สมความตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาเสียความตั้งใจที่จะเรียนต่อ เพราะต้องออกมาทำงาน เพื่อเลี้ยงดูน้องๆ

การแสดงความตั้งใจ n declaration of intention
ความหมายเหมือนกับ: การแสดงความจงใจ , การแสดงความมุ่งหมายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top