ความตรึงใจ

ภาษาอังกฤษ


n impression
ความหมายเหมือนกับ: ความซาบซึ้ง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top