ความตรึงใจ

ภาษาอังกฤษ


n impression
ความหมายเหมือนกับ: ความซาบซึ้ง