ความตระหนี่

ภาษาอังกฤษ


n stinginess
คำที่เกี่ยวข้อง: greediness , miserliness , niggardliness
n stinginess
ความหมายเหมือนกับ: มาตสรรย์
คำที่เกี่ยวข้อง: niggardliness , miserliness
n stinginess
ความหมายเหมือนกับ: มาตสรรย์
คำที่เกี่ยวข้อง: niggardliness , miserliness
n greediness
ความหมายเหมือนกับ: ความขี้เหนียว , ความงก
คำที่เกี่ยวข้อง: meanness , miserliness
n saving
ความหมายเหมือนกับ: ความมัธยัสถ์ , ความกระเหม็ดกระแหม่
คำที่เกี่ยวข้อง: economy , thriftiness
คำตรงข้าม: ความสุรุ่ยสุร่าย , ความฟุ่มเฟือย