ความตระหนัก

ภาษาอังกฤษ


n awareness
คำอธิบาย: ความรู้ประจักษ์ชัด
ความหมายเหมือนกับ: ความเข้าใจ , ความประจักษ์แจ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: realization , knowingness
ตัวอย่างประโยค: ถ้าทุกคนมีความตระหนักในหน้าที่จะทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้ามากกว่านี้