ความตรงข้ามกัน

ภาษาอังกฤษ


n difference
ความหมายเหมือนกับ: ความต่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: dissimilarity , disparity , contrast , diversity
คำตรงข้าม: ความเหมือน