ความตกต่ำ

ภาษาอังกฤษ


n deterioration
ความหมายเหมือนกับ: ความเสื่อม , ความเสื่อมถอย
คำที่เกี่ยวข้อง: depreciation , disparagement
คำตรงข้าม: ความรุ่งโรจน์ , ความเจริญ
ตัวอย่างประโยค: ภาวะเศรษฐกิจของโลกขณะนี้เกิดความตกต่ำขึ้นทั่วไป