ความด้อย

ภาษาอังกฤษ


n inferiority
คำอธิบาย: ความมีคุณสมบัติต่ำกว่า
คำตรงข้าม: ความเด่น