ความดื้อรั้น

ภาษาอังกฤษ


n obstinacy
ความหมายเหมือนกับ: ความรั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: stubbornness , mulishness , persistence
n stubbornness
ความหมายเหมือนกับ: ความดื้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: obstinacy , pertinacity , doggedness