ความดื้อ

ภาษาอังกฤษ


n obstinacy
คำอธิบาย: ความไม่ยอมเชื่อฟังหรือทำตาม
ความหมายเหมือนกับ: ความดื้อรั้น , ความรั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: stubbornness , mulishness , persistence
ตัวอย่างประโยค: การลาออกของเขายิ่งแสดงให้เห็นชัดถึงความดื้อและไม่ยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น