ความดื่มด่ำ

ภาษาอังกฤษ


n impression
ความหมายเหมือนกับ: ความซาบซึ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: sentimentality , indulgence
ตัวอย่างประโยค: การเน้นการศึกษาตัวบทวรรณคดีก็น่าจะทำให้เกิดความดื่มด่ำในการเขียนได้ดีกว่าศึกษาทฤษฎีอย่างโดดๆ