ความดีใจ

ภาษาอังกฤษ


n gladness
ความหมายเหมือนกับ: ความยินดี , ความปลาบปลื้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: pleasure , delight , joy , happiness , willingness
คำตรงข้าม: ความเสียใจ
ตัวอย่างประโยค: การสำเร็จการศึกษาของเขาสร้างความดีใจให้แก่พ่อแม่เป็นอย่างยิ่ง