ความดีเยี่ยม

ภาษาอังกฤษ


n superbness
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นเลิศ , ความยอดเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: excellence , splendid