ความดันโลหิตสูง

ภาษาอังกฤษ


n high blood pressure
คำที่เกี่ยวข้อง: hypertension
คำตรงข้าม: ความดันโลหิตต่ำ