ความดัน

ภาษาอังกฤษ


n pressure
ความหมายเหมือนกับ: แรงดัน
ตัวอย่างประโยค: ความดันของน้ำทำให้เรือแตก