ความซุย

ภาษาอังกฤษ


n friability
ความหมายเหมือนกับ: ความร่วนซุย
คำที่เกี่ยวข้อง: crumbling , crispness
คำตรงข้าม: ความเหนียว , ความหนืด