ความซื่อตรง

ภาษาอังกฤษ


n honesty
ความหมายเหมือนกับ: ความซื่อสัตย์ , ความซื่อ , ความสุจริต
คำที่เกี่ยวข้อง: truthfulness , sincerity , frankness
คำตรงข้าม: ความทุจริต
ตัวอย่างประโยค: ทหารมีความทรหดอดทนในการฝึกยิ่งไปกว่านั้นยังมีความซื่อตรงและกตัญญูต่อผู้บังคับบัญชาที่เขารักและเคารพ