ความซึ้งใจ

ภาษาอังกฤษ


n impressiveness
ความหมายเหมือนกับ: ความซาบซึ้งใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: appreciation , profoundness