ความซาบซึ้งใจ

ภาษาอังกฤษ


n impressiveness
ความหมายเหมือนกับ: ความซึ้งใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: appreciation , profoundness