ความซาบซึ้ง

ภาษาอังกฤษ


n impression
คำที่เกี่ยวข้อง: sentimentality , indulgence
n joyfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความตื้นตันใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: gratefulness , impressiveness , gratification
n impression
ความหมายเหมือนกับ: ความตรึงใจ